top of page

Garmin PacePro™Оваа фунционалност нуди динамично, прилагодено насочување на темпо во текот на целата активност, засновано врз височината и вашите лични параметри. PacePro помага да ја испланирате идеалната стратегија за вашата активност - и да ги зголемите вашите перформанси. Следењето на оваа опција на вашиот компатибилен уред го покажува претходно дефинираното темпо за тековниот период на активност, како и до каде сте со постигнување на зададениот таргет. Можете исто така да ги прилагодите полињата за податоци засновани на посакуваниот напор за нагорнина 
 


0 comments

Recent Posts

See All

Што претставува VO2 Max

VO2 max е една од главните мерка за кардио-респираторна фитнес и капацитет за аеробни перформанси. Можноста да се види моменталното ниво на фитнес подготвеноста и да се следат промените со текот на в

Comments


bottom of page