top of page

MTB & Cycling Dynamics

Updated: Jul 26, 2020


MTB Dynamics


Без разлика дали сте професионалец, аматер или некаде помеѓу, овие клучни метрики снимаат различни аспекти од вашето возење, а некои обезбедуваат мерливи податоци за да покажат како да се подобрите.


Грит


Грит функцијата ја мери тежината на планинската велосипедска патека. Ги зема предвид факторите како што се степенот на нагиб на патеката и самиот агол на кривините по должината на патеката. Грит резултатот од дадената патека треба да остане прилично конзистентен од возач до возач. Тоа е корисна метрика за споредување на тешкотиите на различните патеки по кои возите.


Вашиот Гармин уред континуирано го пресметува овој параметар за време на возењето. При синхронизација со Garmin Connect, ќе имате прилика да видите графикон со резултатите од овој параметар за текот на целото возење и вкупен резултат за возењето во Garmin Connect. Исто така, можете да го видите и рејтингот на гридот на вашата мапа на активности. Колку е потешка трагата, толку треба да биде повисок резултат.


Flow - Стил на возењеОвој параметар мери колку добро возачот одржува брзина за време на возењето или

делови од нивното возење. Ги зема предвид факторите како што е вашата конзистентност на брзината во текот на вашето возење, возењето во кривини и други фактори. Вашиот уред Garmin постојано го пресметува протокот за време на вашето возење. По возењето, кога ќе синхронизирате, ќе добиете графикон на резултатите од вашиот стил на возење и општ просечен резултат на проток за возењето што можете да го видите во Garmin Connectње. По возењето, кога ќе синхронизирате, ќе добиете графикон со вашиот стил на возење и општ просечен резултат на стилот на возење.


Пониските оценки укажуваат на целокупно изедначување на возењето, т.е. имате константен напор во текот на возењето. Повисоките оценки претставуваат возење со поголеми флуктуации во возењето или запирања. Оваа карактеристика е корисна метрика за анализирање на перформансите на вашето возење на патеката. На пример, можете да споредите резултати помеѓу две возења на истата патека за да барате места за подобрување или пад на тоа колку непречено возите.


Скокови


Уредите кои имаат таканаречени MTB Dynamics,

можат автоматски да детектираат скокови при вашето возење. Тие исто така ја пресметуваат брзината, оддалеченоста и висината на секој скок.


Кога ќе ја видите снимената активност во Garmin Connect, ќе видите табела со податоци за скокот. Покрај тоа, локацијата на секој скок ќе биде видлива на самата патека на вашата мапа за активности. Ова ви помага да ги процените скоковите и да ги споредите скоковите што сте ги направиле на патеката со текот на времето.

Cycling Dynamics


Без разлика дали возите за натпревар, истражување на одредена локација или едноставно за забава, Гармин може да ви помогне да ги соберете податоците за да докажете колку напорно работевте или ќе ви помогнете во подобрувањето на формата. Тоа е затоа што избраните уреди, вклучувајќи ги и нашите мерачи на моќност во педалата, ви овозможуваат пристап до динамиката на возење велосипед. Динамиката на возење велосипед се однесува на пакет на напредни метрики дизајнирани да дадат сеопфатен преглед за тоа како се возите и како се менуваат вашите перформанси врз основа на варијабли, како што се позиција на седење, како е сетиран самиот велосипед, времетраење на возење и друго. Со помош на овие параметри - велосипедистите, тренерите, па дури и физикалните терапевти можат да анализираат индивидуални податоци за прецизни идни активности на самите возачи на велосипед.


Позиција на седење/стоење


Веројатно имате веќе преферирана позиција на седење или стоење за време на искачувања и спринтови. Гармин мерачите за моќност можат да ја откријат и позиционираат позицијата на вашето тело во текот на возењето (седи или стои) со споредување на силите што се применуваат на педалите. Вашиот компатибилен компјутерски велосипедизам Edge потоа ќе ја прикаже тековната позиција, колку често и колку долго сте биле во одредена позицијата и податоците за моќност, сè во реално време.


После вашето возење, можете да ги испратите вашите податоци во апликацијата Garmin Connect. Таму можете да ја видите секоја позиција, придружната каденца и брзина и можете да го споредите времето поминато на седење наспроти стоење. Дури ќе научете како одредена позиција влијае на вашето производство на моќност анализирајќи ги искачувањата и спринтовите. Овие детални податоци ви даваат преглед на вашето возење и можат да бидат корисни при одредување на ефективноста на позицијата на седење но и да ги идентификувате моментите на стоење во одредени моменти на возењето.
Моќност


Фазата на моќност дава важен опис за тоа како моментално произведувате моќ при вртење на педалите. Мерачите на моќност на гармин, откриваат каде ногата генерира позитивен вртежен момент при притискање на педалата и каде се јавува најголема концентрација на позитивен вртежен момент. Педалата го чувствува и аголот на кој започнуваат и завршуваат овие сили и каде се произведува вашата концентрација на моќ. Ако користите двоен мерач на моќност, вашата анализа ќе биде еден чекор подобра и ќе видите дали има разлики помеѓу левата и десната нога.


Фазата на моќност се мери како комбинација на степени и должина на лакот, со 0 степени претставува позиција од 12 часот и 180 степени ја претставуваат позицијата од 6 часот. Должината на фазата на моќност се мери со разликата помеѓу почетните и крајните агли. На пример, почетниот агол на фазата на моќност од 5 степени и аголот на завршниот фазен на моќност од 220 степени би претставувале лак на моќност од 215 степени. Со педали со двојно чувство, овие информации се


дадени и за левата и за десната нога. Потоа, можете да видите каде се произведува поголемиот дел од моќноста користејќи ја врвната метричка фаза (PPP). Стандардната поставка е во фаза на врвна моќност да претставува 50% од моќноста, но ова може да се прилагоди нагоре или надолу во зависност од вашиот избор.


Може да ги видите мерките на фази на моќност прикажани графички на уредите со Еџ и на Garmin Connect. Ова ви олеснува да го визуелизирате како ги вртите педалите во текот на возењето.


Offset поставеност на педалата


Мерењето на овој параметар се пресметува со идентификација на тоа како се дистрибуира силата низ платформата на педалот за време на вртењето на педалите. Тоа значи дека можете да гледате и да процените каде се применува сила во однос на центарот на педалата и како се дистрибуира силата во одреден временски период. Анализата на овие податоци може да ви помогне да одредите соодветната големина и начин на седење на самиот велосипед. Може да биде корисно и во спречувањето на повреди и рехабилитација.Овој параметар се мери и прикажува во милиметри. Позитивните вредности (на пр., +6 мм) укажуваат на зголемена сила кон надворешноста на педалата, додека негативните вредности (на пример, -4 мм) укажуваат на зголемена сила кон внатрешноста на педалот. Овие информации можете да ги видите во графичка форма на уредот Edge. Црвената линија ја означува моменталната просечна вредност од 10 секунди и сината линија претставува просек за претходните 30 секунди


0 comments

Recent Posts

See All

Што претставува VO2 Max

VO2 max е една од главните мерка за кардио-респираторна фитнес и капацитет за аеробни перформанси. Можноста да се види моменталното ниво на фитнес подготвеноста и да се следат промените со текот на в

コメント


bottom of page